Certifikater

Her kan man se / hente ydeevnedeklarationer ( DoP ) på de vandbårne håndklædetørrer samt overensstemmelseserklæring ( DoC ) på de elektriske​.

​​Model DINO - klik HER

​​Model ECO - klik HER

​Model KIRO - klik HER

​Model KOSMO - klik HER

​Model NEMO - klik HER

​Model PASO - klik HER

​Model PIVO - klik HER

​Model TINO - klik HER

​Model VINO - klik HER

​Model DUO - klik HER

​Model MILO - klik HER

​Model PLANO - klik HER

​Model PLUS 1F - klik HER

​Model PLUS 2 - 3 - klik HER

​Model PLUS 9 -12 - 15 - klik HER

​Model ELDO - klik HER

PRODUKTANSVAR:​​

​TVS Design A/S er medlem af Dansk Produktansvar (DPA) hvor vi indberetter solgt elektronik og emballage på det danske marked.

I den forbindelse er vi også medlem af Elretur og Emballageretur som begge er kollektive ordninger der sørger for indsamling og genanvendelse af elektronik og emballage på det danske marked.

REACH ERKLÆRING:​​

​REACH er en kemikalie- forordning fra EU, der blev vedtaget i december 2006 og som trådte i kraft 1. juni 2007.

EU har udarbejdet REACH-forordningen for at få registreret og dokumenteret brugen af kemiske stoffer, så mennesker og miljøet bliver beskyttet og virksomhedens konkurrenceevne og innovative tiltag øges.

Vi skal hermed bekræfte, at vi har kendskab til EU forordning EF nr. 1907/2006 – REACH (Regulation, Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).


Alle de færdigvarer TVS Design A/S sælger afgiver ikke kemiske stoffer i et omfang (under 0,1 masseprocent), der gør at vi er registreringsansvarlige jf. REACH.

Vi rekvirerer løbende den nødvendige information fra vores leverandører for at opfylde vores forpligtelser i henhold til REACH.​

REACH erklæring for 

TVS produkter - klik HER​

RoHS ERKLÆRING:​​

Ingen af de produkter TVS Design A/S sælger indeholder ​over det tilladte som er defineret i efterfølgende:

RoHS (Reduction of Hazardous Substances) gælder for elektriske og elektroniske produkter, samt produkter der skal indbygges i elektriske og elektroniske produkter.

Farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

Reglerne fremgår af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 338 af 17/03/2022 om begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i EU. Bekendtgørelsen bygger på RoHS-direktivet (EU). Dette er et CE-mærkningsdirektiv, hvorfor overholdelse af RoHS direktivet skal fremgå af overensstemmelseserklæringen med angivelsen af relevante standarder.


Det er forbudt at sælge elektrisk og elektronisk udstyr, hvis udstyret indeholder følgende stoffer i en koncentration, der højere end angivet herunder (i parentesen er angivet de maksimale koncentrationsværdier i vægtprocent i homogene materialer):

- Bly (0,1%)
- Kviksølv (0,1%)
- Cadmium (0,01%)
- Hexavalent chrom (0,1%)
- Polybromerede biphenyler, PBB (0,1%)
- Polybromerede diphenylethere, PBDE (0,1%)
- Di(2-ethylhexyl)phthalat, DEHP (0,1%)
- Butylbenzylphthalat, BBP (0,1%)
- Dibutylphthalat, DBP (0,1%)
- Diisobutylphthalat, DIBP (0,1%)

CoC - code of conduct:​​

​Da vi som de fleste også er afhængige af underleverandører har vi udarbejdet et CoC - code of conduct som alle vores samarbejdespartner skal forholde sig til.

Da vi handler med mange virksomheder både indenfor EU men også udenfor fællesmarkedet har vi valgt at blive medlem af belgiske Amfori som er en organisation der varetager alt indenfor ESG kontrol ( Environment, Social and Governance ) 

Dette har vi gjort for at opretholde en sikkerhed for at forholdene på vores underleverandørers fabrikker er i orden. Ud over det sørger vi for at de er certificeret efter internationale regler.

Man kan læse om Amfori her ( på engelsk ): https://www.amfori.org/en

COC erklæring for 

TVS Design A/S leverandører - klik HER​

Vi støtter​..

Vi satser på kvalitet​

For TVS Design A/S er kvalitet to ting: Moderne design i tidens trend, der klæder ethvert boligmiljø, og som forbrugerne i dag ønsker det og et produkt, som overholder sine tekniske specifikationer. Solid udførelse i alle detaljer sikrer lang, problemfri brug og holdbarhed.

Har du spørgsmål?

Hos TVS Designradiatorer A/S besvarer vi gerne dine spørgsmål. Ingen spørgsmål er for store eller for små. Derfor er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular. Alt du skal gøre er at udfylde nedenstående felter og vi vil besvare dit spørgsmål hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål til vores services, priser eller åbningstider er du altid velkommen til at kontakte os herunder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ring til os direkte

Send en e-mail​

Adresseinformation

TVS Design A/S – CVR: 32302971